UIPIUIPI

 

 

 

 

 

 

UIPI - Medzinárodná únia vlastníkov nehnuteľností (Union Internationale de la Propriété Immobiliére) je jedinou organizáciou na svete, ktorá od roku 1923 chráni práva vlastníkov nehnuteľností. UIPI zastupuje vlastníkov malých a stredných nehnuteľností, majiteľov budov a domov, skupinu prenajímateľov na komerčný a bytový nájom. Členmi UIPI je 27 národných neziskových organizácií vlastníkov budov, domov a nehnuteľností v 25 európskych krajinách s niekoľko miliónov členov. UIPI taktiež nadväzuje spoluprácu s organizáciami vlastníkov nehnuteľností aj na iných kontinentoch. UIPI rieši problémy súvisiace s bývaním, prenájmom, daňou z nehnuteľnosti, úsporou energií v budovách, reštitúciou nehnuteľností a ochranou a presadzovaním vlastníckych práv ako najdôležitejších a medzinárodne uznávaných ľudských práv.

UIPI v súčasnosti sústreďuje svoje úsilie v smere Európskej únie a Európskeho parlamentu, na ovplyvňovanie súčasných smerníc a legislatívy týkajúcich sa vlastníctva nehnuteľností. UIPI sa tiež pokúša ovplyvniť predstaviteľov a verejnú mienku Európy prostredníctvom tlačových konferencií a kongresových vyhlásení voči deregulácii a reprivatizácie majetku.

 

Medzi základné ciele UIPI patrí:

 

Členovia združenia
Súčasnými členmi UIPI sú národné organizácie vlastníkov nehnuteľností z 27 európskych krajín reprezentovanými svojimi predsedami.
Občianske združenie vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným je členom UIPI od júna 2012.

Krajina/Súčasný predseda
Albania, Mr. Rrapo Danushi
Austria, Dr. Friedrich Noszek
Belgium, Mr. Alfred Devreux
Bulgaria Mr. Peter Galanov
Croatia, Mr. Sasa Novcovic
Cuprys, Mr. George Strovolides
Czech Republic, RNDr. Tom Simecek
Denmark, Mr. Allan Malskaer
Estonia, Mr. Urmas Reinsalu
France, Mr. Jean Perrin
Ireland, Mr. Stephen Faughnan
Italy, Avv. Corrado Sforza Fogliani
Germany, Dr. Rolf Kornemann
Greece, Mr. Stratos Paradias
Hungary, Mrs Agnes Bek
Monaco, Mme Simon Commandeur
Norway, Mr. Andreas Christensen
Poland, Mr. Miroslaw Szupowski
Portugal, Mr. Luis Menezes Leitao
Romania, Mr. Laurentiu Popovici
Serbia, Mr. Slavenko Grgurevic/Mile Antic

Slovenia, Mr. Urh Bahovec
Slovakia, Dr. Karol Spisak
Spain, Mr. Angel Merino - Berthaud
Sweden, Mr. Gunnar Jansson
Switzerland, Mr. Hans Egloff(Zur.)/Christ.Blandenier(Laus)
United Kingdom, Mr. David Salusbury

Od roku 2007 bolo sídlo UIPI presunuté do Belgicka a svoju činnosť vykonáva na základe Belgického práva ASBL.
Súčasným predsedom UIPI je Stratos J. Paradias (GR).

Kontakt
Kancelária UIPI v Bruseli
Rue du Lombard No 76, BRUXELLES 1000, BELGIUM
Tel/Fax: +32-2-502 23 18

Bližšie informácie ohľadne UIPI nájdete tu: www.uipi.com - www.uipi.eu

Technická pomoc zabezpečuje spoločnosť: