Personálne obsadenie

 

z členskej schôdze OZ vlastníkov nehnuteľností s regulovaným nájomným 
Voľba orgánov združenia 


Na členskej schôdzi boli jednohlasne do orgánov zvolené tieto osoby: 

Predseda združenia:  JUDr. Karol Spišák 

Revízna komisia: Mgr. Denis Ščasný, Mgr. Marián Fridrichovský, Július Vaňura